نفت و گاز

تکنولوژی های برداشت پیشرفته، مصرف آب را در حین جستجوی نفت و گاز به شدت افزایش داده اند. اکنون برداشت یک بشکه نفت یا گاز تقریبا چهار بشکه آب نیاز دارد. در دهه های اخیر، صنعت نفت و گاز تغییرات مهمی داشته است. با این وجود تصفیه آب و پساب برای آب مصرفی صنایع نفت و گاز بالادست یک فاکتور کلیدی برای این صنعت باقی مانده است.
پارسیس واتر راه حل هایی برای افزایش ایمنی، کاهش خطر و بهبود هزینه های مصرف آب ارائه می دهد که در تطابق با نیازمندی های صنت شما و استانداردها هستند.

خدماتی که به صنایع نفت و گاز ارائه می دهیم:

🔹 تصفیه و خالص سازی عالی آب
🔹 تصفیه پساب و دستیابی به بهترین استانداردهای محیط زیست
🔹 تعمیرات و عیب یابی
🔹 شستشو سیستم های تصفیه (CIP)
🔹 راه اندازی، بهره برداری و نگهداری
🔹 افزایش تولید با هزینه پایین تر
🔹 بهبود فناوری و اتوماتیک سازی سیستم های تصفیه
🔹 بازیابی یا کاهش مقرون به صرفه پساب
🔹 تامین آب آشامیدنی با کیفیت بالا
🔹 ارائه راه حل های کارآمد دیگر
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما پاسخگوی شما هستند